Bezpečnosť

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje riešenia, ktoré sú podporou pri ochrane majetku, osôb, zabezpečujúce zvýšenie bezpečnosti v budovách a v priestore. Vieme splniť požiadavky zákazníkov, hľadajúcich komplexné riešenia a systémovú integráciu.

Elektrická zabezpečovacia signalizacia (EZS)
je významným bezpečnostným faktorom, ktorý ochraňuje pred nežiaducím vstupom do budov a priestorov, s čím súvisí ochrana majetku, materiálu a konečnom dôsledku aj osob. Medzi dôležité vlastnosti EZS patrí komunikácia s PCO (Pultom Centrálnej Ochrany) a ovládanie rôznych doplňujúcich záriadení (dvere, okna a pod.). Systémy EPS automaticky zabezpečujú potrebné opatrenia - vyhlásenie poplachu, privolanie Polície, resp. príjazd bezpečnostnej agentúry.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
je technologický systém riadený ústredňou, ku ktorej je pripojených niekoľko hlásičov rôzneho typu a ďalších doplňujúcich zariadení. Úlohou systému EPS je zaznamenať a vyhodnotíť vyniknutý požiar, odoslať príslušné informácie do miest trvalého dohľadu, ktorá zaistí likvidáciu požiaru v jeho počiatočnej fáze. Systém umožňuje prípadné privolanie útvaru Hasičského zboru v prípade rozsiahlejšieho požiaru. Samozrejmosťou je ovládanie zariadení, ktorá bránia rozširovaniu požiaru.

Systém priemyselnej televízie (CCTV)
je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných prvkov a systémov. Sú vyznamným prvkom prevencie kriminality, dohľadu nad pohybom osôb, strojov, technologií a sledovania dopravnej situácie. Súčasťou je technologická časť umožňujúca zaznamenávanie a archivaciu obrazu, vyhodnocovanie nezvyčajných situácií a previazanosť na ďalšie bezpečnostné systémy. Vysoká miera komfortu obsluhy a parametrizácie je neoddeliteľnou črtou moderných technologii CCTV.

Systém perimetrickej ochrany (PERIMETRIA)
patrí medzi najmodernejšie bezpečnostné systémy určené pre zabezpečenie ochrany priestoru a objektov. Systémy detekujú pohyb objektov a osôb, dokážu vyhodnotiť úroveň narušenia bezpečnostného priestoru. Perimetrická forma ochrany je založená na princípoch infra žiarenia a mikrovlnného žiarenia. Moderné systémy umožňujú kvalifikované vyhodnotiť uroveň narušenia, čo umožní obsluhe sa včas rozhodnúť o vykonaní nariadení a akcií.


TECHNISERV, s.r.o., je certifikovaným partnerom spoločnosti BOSCH Security Systems, ktorá v portfóliu ponúka riešenia, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na moderné systémy zabezpečovacej a požiarnej signalizácie a na systémy CCTV. Bezdrôtová technologia, filtrácia pohybu zvierat, diaľková údržba - aj tieto vlastnosti potvrdzujú progres danej technologie a jej trhové možnosti uplatnenia.TECHNISERV, s.r.o. rieši systémy perimetrickej ochrany výrobcu CIAS Elettronica srl, ktorý je lídrom v danej oblasti. Systémy sú určené do najnáročnejších podmienok, vrátané armádnych a cvičných priestorov. Produktové portfólio daného výrobcu dokáže pokryť vysoké množstvo kladených podmienok na modernú perimetrickú ochranu.

 Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.
e-mail: obchod@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2851


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei