Fotometria, letové merania, avionika, fotogrametria, laserscan...

TECHNISERV, s.r.o., ponúka presné a časovo nenáročné fotometrické merania svetlotechnických zariadení na letiskách a heliportoch. Meranie je vykonávané certifikovaným mobilným zariadením aj zariadením pre manuálne meranie svetiel, ku ktorým nie je prístup po spevnených letiskových plochách.

Pre zákazníkov poskytujeme :


Zariadenie pre manuálne meranie umožňuje zistiť fotometrické vlastnosti všetkých svetelných podsystémov na na letiskách.

Výstupom pre zákazníka je protokol s posúdením konkrétnych svetelných podsystémov v zmysle L-14 (ICAO Annex 14 2009) a FAA v Advisory Circular AC 150/5345 46C.

Oblasť rádionavigácie a letových meraní

Ponúkame systém ILS/DME pre zabezpečenie prístrojového priblíženia lietadiel na pristátie, konkrétne systém poslednej vývojovej rady NORMARC 7000B v kombinácii s rádiovým diaľkomerom FERNAU DME 2020. Zabezpečíme servis, inštalačné aj pravidelné letové meranie, konzultácie a technické prerokovanie projektu, tak aby navrhnuté riešenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

V súvislosti s letovým meraním, zabezpečíme dodanie a inštaláciu palubného vybavenia, konzoly Automatic Flight Inspection System. Jedná sa o palubnú konzolu so softvérovou podporou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie zariadenia pred letovým meraním aj samotné meranie. Výsledky sú ihneď k dispozícii, pričom výstupom sú prehľadne spracované meracie protokoly s grafickým znázornením priebehov nameraných veličín (parametrov). Konzola disponuje certifikátom EASA a FAA.

Palubná konzola umožňuje letové meranie uvedených leteckých pozemných zariadení:

● ILS Categories I, II, and III● VHF Communications
● VOR● PSR
● DME● SSR
● NDB● PAR
● 75 MHz Marker Beacon● VASI / PAPI

Avionika, fotogrametria, laserscan

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje riešenia pre komplexnú realizáciu a dodanie leteckých zariadení, systémov a prístrojov ako sú:

Lietadlá, avionika, fotogrametrické zariadenia

Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.

mail: special@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2846Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei