Inštalácia / Implementácia

Získanie potrebných vstupných informácií a podmienok, vzájomné konzultovanie požadovanej funkčnosti systému, projektový manažment, prípravné implementačné práce, dodanie tovaru, ostrý štart implementácie, inštalácia, testy, merania, skúšobná prevádzka, zafixovanie funkčných parametrov, odovzdanie diela, systému zákazníkovi - a na záver SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK.

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje zákazníkom komplexný inštalačno-implementačný proces, ktorého cieľom je odovzdať zákazníkovi komplexný systém a dosiahnuť u zákazníka naplnenie jeho predstáv a očakávaní.
Dostatočné pracovné skúsenosti, výrazná pro-zákaznícka orientácia, kvalitný personál a smerovanie na TOP výrobcov a dodávateľov, predurčuje spoločnosť TECHNISERV, s.r.o. k uspokojeniu zákazníckych požiadaviek v širokom portfóliu produktov a služieb.


Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.
e-mail: obchod@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2851


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei