Konzultačné služby

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje zákazníkom konzultačné služby a aktivity, ktoré významnou mierou prispievajú k efektívnemu, racionálnemu a kvalitatívnemu riešeniu komplexných projektov a úloh. Vzhľadom na portfólio poskytovaných služieb, TECHNISERV, s.r.o. oblasť konzultačných služieb vie pre zákazníka nadizajnovať presne podľa zamerania a cieľu konkrétnych projektov, resp. poskytuje konzultačné služby s cieľom objasniť, vysvetliť, nasmerovať zákazníka v definovanej oblasti a poskytnúť mu najnovšie informácie a trendy.


Vieme zákazníkovi poskytnúť aj tzv. zastupovanie, napr. v oblastiach legislatívneho konania, doriešenia technologických možností s treťou stranou zákazníka a pod.

TECHNISERV, s.r.o, zakladá svoju kvalitu konzultačných služieb na kvalifikovanom personále. Projektový manažment, technický konzultanti, obchodníci, znalosť trhu, služieb, trendov, získané certifikáty a metodológia konzultačných služieb, sú základom pre poskytnutie kvalitnej podpory zákazníkovi.Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.
e-mail: obchod@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2851


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei