Manažment spoločnosti TECHNISERV, s.r.o.

 Roman Danda
riaditeľ spoločnosti

+421 2 4920 2822
+421 2 4920 2811
rdanda@techniserv.sk
   
     
 
Ing. Jaromír Smolinský
konateľ spoločnosti,
riaditeľ divízie,
divízia informačných a komunikačných technologií

+421 2 4920 2830
+421 2 4920 2811
jsmolinsky@techniserv.sk
Ing. Petr Brúna
riaditeľ divízie,
divízia špeciálnych systémov+421 2 4920 2846
+421 2 4920 2811
pbruna@techniserv.sk
Ing. Ján Bratko
riaditeľ oddelenia,
oddelenie zahraničného obchodu+421 2 4920 2847
+421 2 4920 2811
jbratko@techniserv.sk
 

Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei