Štruktúrovaná kabeláž a sieťové prvky

Pod pojmom "štruktúrovaná kabeláž" máme definované portfólio produktov, ktoré sú súčasťou komunikačných a dátových sietí používaných pri riešeniach v oblasti IT a telekomunikácií. Kabeláž a príslušné prvky, ktoré možno rozdeliť na aktívne a pasívne, spolu zabezpečujú distribúciu a manažment dátového a komunikačného signálu. Samozrejmosťou je možnosť metalického, resp. optického prevedenia kabeláže a príslušných prvkov.

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje v oblasti riešenia štruktúrovaných kabeláží, systémov, sietí, komplexné portfólio produktov od významných výrobcov a komplexnú množinu služieb, od návrhu, tvorby projektovej dokumentácie, realizačné práce, ukončovacie práce jednotlivých prvkov, vytváranie meracích protokolov a správ, až po servisné činnosti týkajúce sa samotnej siete, ale aj príslušných koncových a transportných prvkov.

TECHNISERV, s.r.o., je certifikovaným partnerom pre riešenia SYSTIMAX od spoločnosti CommScope, ktorá je svetovým lídrom v oblasti káblových systémov, používaných pre prenos dát, hlasu, videa, aplikáciách manažmentu správy budov. Riešenia SYSTIMAX spĺňajú najnáročnejšie kritéria kladené na moderné systémy riešení štruktúrovaných sietí, jednotlivé prvky sú vyrábané s cieľom zabezpečiť všetky potrebné vlastnosti v definovaných kategóriach.

Pracovníci spoločnosti TECHNISERV, s.r.o, sú preškolení aj na kablové systémy Leviton, ktoré sú používané vo viacerých významných spoločnostiach a vyznačujú sa výhodným pomerom kvalita-cena.

TECHNISERV, s.r.o., je certifikovaným partnerom spoločnosti 3Com, ktorej portfólio tvoria aktívne prvky riešení dátových sietí. Škálovateľnosť produktovej rady je dostatočne flexibilná, čo umožňuje nasadenie prvkov v rôzne veľkých sieťových topológiách. Výrobca je jedným z významných svetových výrobcov dátových komponentov, so zameraním na vysokú mieru spoľahlivosti a bezpečnosti, čo môžeme potvrdiť implementáciou prvkov u významných nadnárodných spoločností.


Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.
e-mail: obchod@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2851


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei