Management

 Roman Danda
director

+421 2 4920 2822
+421 2 4920 2811
rdanda@techniserv.sk
   
     
 
Ing. Jaromír Smolinský
managing director and
technical director

+421 2 4920 2830
+421 2 4920 2811
jsmolinsky@techniserv.sk
Ing. Petr Brúna
director of special systems Dpt.


+421 2 4920 2846
+421 2 4920 2811
pbruna@techniserv.sk
Ing. Ján Bratko
director department,
department foreign trade

+421 2 4920 2847
+421 2 4920 2811
jbratko@techniserv.sk

Partners

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei